ศาลจังหวัดกันทรลักษ์


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ โทร0 4581 0664 , 0 4581 0725 โทรสาร 0 4581 0707 - 8 อีเมล์ ktlc@coj.go.thข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

12

       เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น. นายคมวัชร เอี้ยงอ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกันทรลักษ์ คณะผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาลร่วมให้การต้อนรับ นายนฤทธิ์ บุญปริอาทร อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 และคณะ ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมศาลจังหวัดกันทรลักษ์  ในโอกาสนี้ ท่านอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 ได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติราชการศาลโดยยึดถือระเบียบกฎหมายแบบแผนที่ถูกต้อง ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดกันทรลักษ์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

อ่านข่าว

บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ
บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2560
 1. คลิก.................................เปิดเอกสาร

บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2560
 1. คลิก>>>>>>>>>>>>เปิดเอกสาร

บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษประจำวันที่ 5 มิถุนายน 2560
 1. คลิก>>>>>>>>>>>>>>เปิดเอกสาร

บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2560
 1. คลิก>>>>>>>>>>>>>>>เปิดเอกสาร

บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
 1. คลิก>>>>>>>>>>>>>>>เปิดเอกสาร

บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2560
 1. คลิก>>>>>>>>>>>>>>>เปิดเอกสาร

บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษประจำวันที่ 8 สิงหาคม 2559
 1. คลิก>>>>>>>>>>>>>>>>>>เปิดเอกสาร

บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559
 1. คลิก>>>>>>>>>>>>>>>>>เปิดเอกสาร

บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2559
 1. คลิก>>>>>>>>>>>>>>>>>เปิดเอกสาร

บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษประจำวันที่ 24 เมษายน 2560
 1. คลิก>>>>>>>>>>>>>>>เปิดเอกสาร

บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
 1. คลิก>>>>>>>>>>>>>>>เปิดเอกสาร

บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษประจำวันที่ 26 กันยายน 2559
 1. คลิก>>>>>>>>>>>>>>>>>>เปิดเอกสาร

บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษประจำวันที่ 20 มีนาคม 2560
 1. คลิก>>>>>>>>>>>>>>>เปิดเอกสาร

บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษประจำวันที่ 23 มกราคม 2560
 1. คลิก>>>>>>>>>>>>>>>>>เปิดเอกสาร

บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษประจำวันที่ 17 ตุลาคม 2559
 1. คลิก>>>>>>>>>>>>>>>>>เปิดเอกสาร

บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษประจำวันที่ 19 กันยายน 2559
 1. คลิก>>>>>>>>>>>>>>>>>>เปิดเอกสาร

บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2560
 1. คลิก>>>>>>>>>>>>>>>เปิดเอกสาร

บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษประจำวันที่ 12 กันยายน 2559
 1. คลิก>>>>>>>>>>>>>>>>>>เปิดเอกสาร

บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษประจำวันที่ 5 กันยายน 2559
 1. คลิก>>>>>>>>>>>>>>>>>>เปิดเอกสาร

บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
 1. คลิก>>>>>>>>>>>>>>>เปิดเอกสาร

บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษประจำวันที่ 27 มีนาคม 2560
 1. คลิก>>>>>>>>>>>>>>>เปิดเอกสาร

บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
 1. คลิก>>>>>>>>>>>>>>>>>เปิดเอกสาร

บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษประจำวันที่ 29 สิงหาคม 2559
 1. คลิก>>>>>>>>>>>>>>>>>>เปิดเอกสาร

บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษประจำวันที่ 29 ธันวาคม 2559
 1. คลิก>>>>>>>>>>>>>>>>>เปิดเอกสาร

บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษประจำวันที่ 30 มกราคม 2560
 1. คลิก>>>>>>>>>>>>>>>>>เปิดเอกสาร

บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559
 1. คลิก>>>>>>>>>>>>>>>>>เปิดเอกสาร

บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2559
 1. คลิก>>>>>>>>>>>>>>>>>>เปิดเอกสาร

บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2559
 1. คลิก>>>>>>>>>>>>>เปิดเอกสาร

บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษประจำวันที่ 3 เมษายน 2560
 1. คลิก>>>>>>>>>>>>>>>เปิดเอกสาร

บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษประจำวันที่ 6 มีนาคม 2560
 1. คลิก>>>>>>>>>>>>>>>เปิดเอกสาร

บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2559
 1. คลิก>>>>>>>>>>>>>>>>>เปิดเอกสาร

บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษประจำวันที่ 15 สิงหาคม 2559
 1. คลิก>>>>>>>>>>>>>>>>>>เปิดเอกสาร

บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษประจำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560
 1. คลิก>>>>>>>>>>>>>>>เปิดเอกสาร

บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษประจำวันที่ 16 มกราคม 2560
 1. คลิก>>>>>>>>>>>>>>>>>เปิดเอกสาร

บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษประจำวันที่ 10 เมษายน 60
 1. คลิก>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>เปิดเอกสาร

บัญชีนัดความคคีจัดการพิเศษประจำวันที่ 3 ตุลาคม 2559
 1. คลิก>>>>>>>>>>>>>>>>>เปิดเอกสาร

บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษประจำวันที่ 13 มีนาคม 2560
 1. คลิก>>>>>>>>>>>>>>>เปิดเอกสาร

บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษประจำวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559
 1. คลิก>>>>>>>>>>>>>>>>>เปิดเอกสาร

บัญชีนัดความคดีต่อเนื่อง
บัญนัดความคดีต่อเนื่องประจำเดือนมิถุนายน 2560
 1. คลิก>>>>>>>>>>>>>>>เปิดเอกสาร

บัญชีนัดความคดีต่อเนื่องประจำเดือนประจำเดือนพฤษภาคม 2560
 1. คลิก>>>>>>>>>>>>>>>เปิดเอกสาร

บัญชีนัดความคดีต่อเนื่องประจำเดือนเมษายน 2560
 1. คลิก>>>>>>>>>>>>>>>เปิดเอกสาร

บัญชีนัดความคดีต่อเนื่องประจำเดือนมีนาคม 2560
 1. คลิก>>>>>>>>>>>>>>>เปิดเอกสาร

บัญชีนัดความคดีต่อเนื่องประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25560
 1. คลิก>>>>>>>>>>>>>>>>>เปิดเอกสาร

บัญชีนัดความคดีต่อเนื่องประจำเดือนมกราคม 2560
 1. คลิก>>>>>>>>>>>>>>>>>เปิดเอกสาร

บัญชีนัดความคดีต่อเนื่องประจำเดือนธันวาคม
 1. คลิก>>>>>>>>>>>>>>>>>เปิดเอกสาร

บัญชีนัดความคดีต่อเนื่องประจำเดือนพฤศจิกายน
 1. คลิก>>>>>>>>>>>>>>>>>เปิดเอกสาร

บัญชีนัดความคดีต่อเนื่องประจำเดือนตุลาคม
 1. คลิก>>>>>>>>>>>>>>>>>เปิดเอกสาร

บัญชีนัดความคดีต่อเนื่องประจำเดือนสิงหาคม
 1. คลิก>>>>>>>>>>>เปิดเอกสาร

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 12
อ.1524/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.165/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.425/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.953/60
ฟังคำพิพากษา(ส)
ห้องพิจารณาที่ -
อ.973/60
ฟังคำพิพากษา (ส)
ห้องพิจารณาที่ -
พ.111/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.254/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.260/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.416/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.787/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.6/60
ฟังคำสั่ง/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.737/59
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 6

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)