ศาลจังหวัดกันทรลักษ์


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ โทร 0 4581 0725 , 0 4581 0664 โทรสาร 0 4581 0707 - 8 อีเมล์ ktlc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ
บัญชีนัดความคดีต่อเนื่อง
ประกาศ
ประกาศสำนักงานประจำศาลจังหวัดกันทรลักษ์
  1. เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร
  2. เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล
  3. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมารายบุคคล กำหนดวัน เวลา สถานที่
  4. เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล
  5. เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ
  6. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดกันทรลักษ์และบริเวณโดยรอบศาลฯ
  7. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบุคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนการบังคับคดีผู้ประกัน
  8. เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  9. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

2

                เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 นาฬิกา นายพายัพ  สนองไทย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกันทรลักษ์  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ    อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประนีประนอมประจำศาล ประจำปีงบประมาณ 2561 และร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ  ซึ่งศาลจังหวัดกันทรลักษ์ได้จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดกันทรลักษ์ให้การปฏิบัติงานเป็นไปในแนวเดียวกัน อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ระหว่างผู้ประนีประนอมอันจะเป็นการเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประนีประนอม ณ ห้องประชุมใหญ่วังชมภูรีสอร์ท ตำบล       เวียงเหนือ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
อ่านข่าว