ศาลจังหวัดกันทรลักษ์


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ โทร 0 4581 0725 , 0 4581 0664 โทรสาร 0 4581 0707 - 8 อีเมล์ ktlc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ
บัญชีนัดความคดีต่อเนื่อง
ประกาศ
ประกาศสำนักงานประจำศาลจังหวัดกันทรลักษ์
  1. เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร
  2. เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล
  3. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมารายบุคคล กำหนดวัน เวลา สถานที่
  4. เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล
  5. เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ
  6. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดกันทรลักษ์และบริเวณโดยรอบศาลฯ
  7. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบุคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนการบังคับคดีผู้ประกัน
  8. เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  9. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

14

    เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 10.00 นาฬิกา นางปุญชรัศมิ์  อภิสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดกันทรลักษ์ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานและเจ้าหน้าที่ธุรการศาลจังหวัดกันทรลักษ์ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายผ่านระบบ Streming ในหัวข้อ “โปรแกรมระบบงานฐานข้อมูลหมายจับ (AWIS)”  ซึ่งสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและสำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรมจัดขึ้นเพื่อแนะนำการใช้งานของโปรแกรมดังกล่าวให้ศาลชั้นต้นทั่วประเทศนำไปใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมรพีพัฒนศักดิ์ อาคารศาลจังหวัดกันทรลักษ์  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ  
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 10
ผบ.3764/61
ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา
เวลา 13:30
ผบ.3765/61
ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา
เวลา 13:30
ผบ.3766/61
ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา
เวลา 13:30
ผบ.3844/61
ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา
เวลา 09:00
ผบ.3845/61
ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา
เวลา 09:00
ผบ.3846/61
ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา
เวลา 09:00
อ.1545/61
สืบพยานโจทก์-จำเลย
เวลา 09:00
อ.1791/61
สืบพยานโจทก์-จำเลย
เวลา 09:00
อ.1969/61
ฟังคำพิพากษา (สืบเสาะ)
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 09:30
อ.2044/61
พบทนาย/นัดพร้อม/สมานฉันท์
เวลา 09:00