ศาลจังหวัดกันทรลักษ์


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ โทร0 4581 0664 , 0 4581 0725 โทรสาร 0 4581 0707 - 8 อีเมล์ ktlc@coj.go.th
ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

12

        เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ โดยนายคมวัชร เอี้ยงอ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดอุดรธานี ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ได้เรียกประชุมคณะกรรมการมาตรการรักษาความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในศาลจังหวัดกันทรลักษ์ เพื่อหารือแนวทางในการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารสถานที่ให้เข้มงวดเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากขณะนี้มีผู้ไม่ประสงค์ดีต่อประเทศชาติได้ก่อความไม่สงบทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงกับส่วนราชการและประชาชน ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารศาลจังหวัดกันทรลักษ์ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

อ่านข่าว

บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ
บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
 1. คลิก>>>>>>>>>>>>>>>เปิดเอกสาร

บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2560
 1. คลิก>>>>>>>>>>>>>>>เปิดเอกสาร

บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษประจำวันที่ 8 สิงหาคม 2559
 1. คลิก>>>>>>>>>>>>>>>>>>เปิดเอกสาร

บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559
 1. คลิก>>>>>>>>>>>>>>>>>เปิดเอกสาร

บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2559
 1. คลิก>>>>>>>>>>>>>>>>>เปิดเอกสาร

บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษประจำวันที่ 24 เมษายน 2560
 1. คลิก>>>>>>>>>>>>>>>เปิดเอกสาร

บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
 1. คลิก>>>>>>>>>>>>>>>เปิดเอกสาร

บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษประจำวันที่ 26 กันยายน 2559
 1. คลิก>>>>>>>>>>>>>>>>>>เปิดเอกสาร

บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษประจำวันที่ 20 มีนาคม 2560
 1. คลิก>>>>>>>>>>>>>>>เปิดเอกสาร

บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษประจำวันที่ 23 มกราคม 2560
 1. คลิก>>>>>>>>>>>>>>>>>เปิดเอกสาร

บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษประจำวันที่ 17 ตุลาคม 2559
 1. คลิก>>>>>>>>>>>>>>>>>เปิดเอกสาร

บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษประจำวันที่ 19 กันยายน 2559
 1. คลิก>>>>>>>>>>>>>>>>>>เปิดเอกสาร

บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2560
 1. คลิก>>>>>>>>>>>>>>>เปิดเอกสาร

บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษประจำวันที่ 12 กันยายน 2559
 1. คลิก>>>>>>>>>>>>>>>>>>เปิดเอกสาร

บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษประจำวันที่ 5 กันยายน 2559
 1. คลิก>>>>>>>>>>>>>>>>>>เปิดเอกสาร

บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
 1. คลิก>>>>>>>>>>>>>>>เปิดเอกสาร

บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษประจำวันที่ 27 มีนาคม 2560
 1. คลิก>>>>>>>>>>>>>>>เปิดเอกสาร

บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
 1. คลิก>>>>>>>>>>>>>>>>>เปิดเอกสาร

บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษประจำวันที่ 29 สิงหาคม 2559
 1. คลิก>>>>>>>>>>>>>>>>>>เปิดเอกสาร

บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษประจำวันที่ 29 ธันวาคม 2559
 1. คลิก>>>>>>>>>>>>>>>>>เปิดเอกสาร

บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษประจำวันที่ 30 มกราคม 2560
 1. คลิก>>>>>>>>>>>>>>>>>เปิดเอกสาร

บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559
 1. คลิก>>>>>>>>>>>>>>>>>เปิดเอกสาร

บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2559
 1. คลิก>>>>>>>>>>>>>>>>>>เปิดเอกสาร

บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2559
 1. คลิก>>>>>>>>>>>>>เปิดเอกสาร

บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษประจำวันที่ 3 เมษายน 2560
 1. คลิก>>>>>>>>>>>>>>>เปิดเอกสาร

บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษประจำวันที่ 6 มีนาคม 2560
 1. คลิก>>>>>>>>>>>>>>>เปิดเอกสาร

บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2559
 1. คลิก>>>>>>>>>>>>>>>>>เปิดเอกสาร

บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษประจำวันที่ 15 สิงหาคม 2559
 1. คลิก>>>>>>>>>>>>>>>>>>เปิดเอกสาร

บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษประจำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560
 1. คลิก>>>>>>>>>>>>>>>เปิดเอกสาร

บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษประจำวันที่ 16 มกราคม 2560
 1. คลิก>>>>>>>>>>>>>>>>>เปิดเอกสาร

บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษประจำวันที่ 10 เมษายน 60
 1. คลิก>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>เปิดเอกสาร

บัญชีนัดความคคีจัดการพิเศษประจำวันที่ 3 ตุลาคม 2559
 1. คลิก>>>>>>>>>>>>>>>>>เปิดเอกสาร

บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษประจำวันที่ 13 มีนาคม 2560
 1. คลิก>>>>>>>>>>>>>>>เปิดเอกสาร

บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษประจำวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559
 1. คลิก>>>>>>>>>>>>>>>>>เปิดเอกสาร

บัญชีนัดความคดีต่อเนื่อง
บัญชีนัดความคดีต่อเนื่องประจำเดือนประจำเดือนพฤษภาคม 2560
 1. คลิก>>>>>>>>>>>>>>>เปิดเอกสาร

บัญชีนัดความคดีต่อเนื่องประจำเดือนเมษายน 2560
 1. คลิก>>>>>>>>>>>>>>>เปิดเอกสาร

บัญชีนัดความคดีต่อเนื่องประจำเดือนมีนาคม 2560
 1. คลิก>>>>>>>>>>>>>>>เปิดเอกสาร

บัญชีนัดความคดีต่อเนื่องประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25560
 1. คลิก>>>>>>>>>>>>>>>>>เปิดเอกสาร

บัญชีนัดความคดีต่อเนื่องประจำเดือนมกราคม 2560
 1. คลิก>>>>>>>>>>>>>>>>>เปิดเอกสาร

บัญชีนัดความคดีต่อเนื่องประจำเดือนธันวาคม
 1. คลิก>>>>>>>>>>>>>>>>>เปิดเอกสาร

บัญชีนัดความคดีต่อเนื่องประจำเดือนพฤศจิกายน
 1. คลิก>>>>>>>>>>>>>>>>>เปิดเอกสาร

บัญชีนัดความคดีต่อเนื่องประจำเดือนตุลาคม
 1. คลิก>>>>>>>>>>>>>>>>>เปิดเอกสาร

บัญชีนัดความคดีต่อเนื่องประจำเดือนสิงหาคม
 1. คลิก>>>>>>>>>>>เปิดเอกสาร

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 15
อ.1519/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.448/60
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.479/60
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.66/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.830/60
ฟังคำพิพากษา (ส)
ห้องพิจารณาที่ -
อ.798/60
ฟังคำพิพากษา (ส)
ห้องพิจารณาที่ -
อ.912/60
พบทนาย/นัดพร้อม/สมานฉันท์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1243/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1767/58
ฟังคำพิพากษา(ส)
ห้องพิจารณาที่ -
อ.295/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.375/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.425/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.114/60
ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.669/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
พ.708/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ