ศาลจังหวัดกันทรลักษ์


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ โทร0 4581 0664 , 0 4581 0725 โทรสาร 0 4581 0707 - 8 อีเมล์ ktlc@coj.go.th


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ
บัญชีนัดความคดีต่อเนื่อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

6

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 นายคมวัชร เอี้ยงอ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกันทรลักษ์ และคณะข้าราชการฝ่ายตุลาการ ให้การต้อนรับ นายณฤทธิ์ บุญปริอาทร อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 และคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจแก่ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและให้คำแนะนำพร้อมตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของคณะตุลาการในศาลด้วย
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 8
ผบ.2557/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
อ.858/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1079/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.1115/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.570/60
ฟังคำพิพากษา(ขอแรง)
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3222/59
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.982/60
ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
พ.437/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)