ศาลจังหวัดกันทรลักษ์


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ โทร 0 4581 0725 , 0 4581 0664 โทรสาร 0 4581 0707 - 8 อีเมล์ ktlc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ
บัญชีนัดความคดีต่อเนื่อง
ประกาศ
ประกาศสำนักงานประจำศาลจังหวัดกันทรลักษ์
  1. เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร
  2. เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล
  3. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมารายบุคคล กำหนดวัน เวลา สถานที่
  4. เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล
  5. เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ
  6. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดกันทรลักษ์และบริเวณโดยรอบศาลฯ
  7. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบุคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนการบังคับคดีผู้ประกัน
  8. เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  9. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

6

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 12.30 นาฬิกา นายพายัพ  สนองไทย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกันทรลักษ์  ได้ดำเนินการประชุม ผู้พิพากษา ผู้ประนีประนอม ผู้อำนวยการฯและหัวหน้ากลุ่มงานประจำศาลจังหวัดกันทรลักษ์ เพื่อแจ้งผลการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 3 ครั้งที่ 3/2561 พร้อมหารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมปีใหม่ประจำปี 2562 ในโอกาสนี้ที่ประชุมสามารถหาข้อสรุป และรับไปดำเนินการ เพื่อให้การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปโดยเรียบร้อยต่อไป ณ ห้องประชุมรพีพัฒนศักดิ์ อาคารศาลจังหวัดกันทรลักษ์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 33
ผบ.1435/56
ฟังฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 10:00
ผบ.2433/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:30
ผบ.2552/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 09:30
ผบ.2678/61
ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา
เวลา 13:30
ผบ.2831/61
ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
ผบ.3415/61
ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 09:00
ผบ.3416/61
ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 09:00
ผบ.3417/61
ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
ผบ.3418/61
ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 09:00
ผบ.3419/61
ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
ผบ.3420/61
ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
ผบ.3421/61
ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
ผบ.3422/61
ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
ผบ.3423/61
ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 09:00
ผบ.3424/61
ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 09:00
ผบ.3425/61
ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
ผบ.3426/61
ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
ผบ.3427/61
ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
ผบ.3428/61
ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 09:00
ผบ.3429/61
ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 09:00
ผบ.347/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 09:00
ผบ.3518/61
ไกล่เกลี่ย/ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
ผบ.970/55
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 09:30
พ.345/61
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
ร.7/61
ฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 10:00
อ.1107/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:30
อ.1408/58
ฟังคำพิพากษาฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 10:00
อ.1777/61
ฟังคำพิพากษา (สืบเสาะ)
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:30
อ.1806/61
ฟังคำพิพากษา (สืบเสาะ)
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:30
อ.1814/61
ฟังคำพิพากษา (สืบเสาะ)
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:30
อ.1885/61
พบทนาย/ คุ้มครองสิทธิฯ
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 09:00
อ.1903/61
พบทนาย / คุ้มครองสิทธิฯ
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 13:30
อ.721/61
นัดพร้อมเพื่อสอบถามฯ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 10:00