ศาลจังหวัดกันทรลักษ์


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ โทร0 4581 0664 , 0 4581 0725 โทรสาร 0 4581 0707 - 8 อีเมล์ ktlc@coj.go.th


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ
บัญชีนัดความคดีต่อเนื่อง
ประกาศ
ประกาศสำนักงานประจำศาลจังหวัดกันทรลักษ์
  1. เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร
  2. เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล
  3. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมารายบุคคล กำหนดวัน เวลา สถานที่
  4. เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล
  5. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดกันทรลักษ์และบริเวณโดยรอบศาลฯ
  6. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบุคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนการบังคับคดีผู้ประกัน
  7. เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

24

                            เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 นายคมวัชร เอี้ยงอ่อง  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกันทรลักษ์  พร้อมด้วยคณะข้าราชการตุลาการ  และข้าราชการ  รับมอบถ้วยรางวัลพระราชทานเพื่อการแข่งขันปั่นจักรยาน  “โรตารีกันทรลักษ์  ปั่น  ใจเกินร้อย เทิดพระเกียรติ พิชิตผามออีแดง ครั้งที่ 3”  เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  และแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จากสโมสรโรตารีกันทรลักษ์  มาประดิษฐาน  ณ  ศาลจังหวัดกันทรลักษ์   จังหวัดศรีสะเกษ 
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 26
อ.1987/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2571/60
ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2577/60
ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1225/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.1295/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.1434/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1649/60
ฟังคำพิพากษา (ส)
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1781/60
ฟังคำพิพากษา (ส)
ห้องพิจารณาที่ -
อ.306/59
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.547/59
นัดพร้อมเพื่อสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2547/60
ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2660/60
ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2925/60
ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2926/60
ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2927/60
ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2928/60
ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2929/60
ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2930/60
ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2931/60
ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2932/60
ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2933/60
ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2934/60
ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2935/60
ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2936/60
ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2937/60
ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
พ.543/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)